Kurumsal Koçluk

   Kurumsal koçluk uygulanış bakımından bireysel koçluktan farksızdır. Seanslar yine bireysel görüşmelerle ancak kurumun hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilir. İletişim ile ilgili iyileştirme ve çalışanlar arası koordinasyon, kurum içi değişim, verim artışı, hedefleri tutturma gibi konular kurumsal koçluğun başlıca kapsadığı konulardır. Çalışanlarınızın potansiyellerini ortaya çıkarma ve bu potansiyeli en iyi şekilde işine yansıtma temel esastır. Bunun yanında kuruma olan aidiyetin artması, çalışanlar arası ahenk, zaman yönetimi ve verimlilik artışı kurumsal koçluğun faydalı olduğu diğer alanlardır.

 

Firmalar her geçen gün artan bir ivmeyle kurumsal koçluk hizmetine talep göstermektedirler. Aşağıda yer alan yurtdışı raporları bu talebin nedenini göz önüne sermektedir.

Stanford, Harvard Teknoloji Enstitüsü: Şirket başarınızın %85’i çalışan becerilerine bağlıdır.

Amerikan Topluluğu’nun Eğitim ve Geliştirme Raporu: Koçluk çalışan başına %50’nin üzerinde net satış artışı sağlar.

Public Personnel Management Journal; Geleneksel eğitim üretkenliği %20-25 arttırırken, Koçluk ile birleştirildiğinde bu artış %80’den fazla olur.

Kurumsal Koçlukla ilgili daha fazla bilgi almak için hemen form gönderebilir ya da bizi arayabilirsiniz.