Koçluk, karşısındakini daha çok anlamak için dinleyerek ve doğru soru metodlarıyla kişilerin öz farkındalıklarını arttırmayı hedefler. Eylem ve stratejilerle de hedefe ulaşılmasını sağlar.

Write a comment